BES mülakat uygulamasının kaldırılmasını talep etti

img

HABER MERKEZİ - Büro emekçileri atamalarda mülakat uygulamasının kaldırılması talebiyle düzenledikleri eylemlerde yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekti. 

Büro Emekçileri Sendikası (BES) "Adalet Bakanlığı'nda referansı olanlar kazandı, Yargı Emekçileri kaybetti! Mülakat haksızlığına son" talebiyle birçok kentte açıklama yaptı. 
 
ADANA 
 
BES Adana Şubesi, "Adalet Bakanlığı'nda referansı olanlar kazandı, Yargı Emekçileri kaybetti! Mülakat haksızlığına son" talebiyle binalarında açıklama yaptı. Açıklamada basın metnini okuyan BES Antalya Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney, okudu. Geçtiğimiz yıl Adalet Bakan Yardımcısı’nın telefonuna düşen torpil yazışmalarını hatırlatan BES Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney, geçtiğimiz günlerde açıklanan yükselme sınav sonuçlarına göre Adana’da 54 personelden 43’ünün TÜRK BÜRO-SEN üyesi olduğunu ve bu sendika üyelerine ayrıcalık tanındığını belirtti.  paylaştı. 
 
Güney, adil sınav hakkı için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. 
 
ANTALYA
 
BES Antalya Şubesi, de sendika binasında basın toplantısı düzenledi.  Basın metnini okuyan BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, mülakat uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade etti. 
 
MERSİN 
 
BES Mersin Şubesi ise Mersin Adliyesi önünde açıklama yaparak mülakat uygulamasının kaldırılmasını istedi. 
 
AMED
 
BES Amed Şubesi, Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. BES Amed Şube Eşbaşkanı Güneş Özer, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer düzenleyici metinlerde; kamusal hizmetlerde görev almanın liyakat esasına göre yapılacağı ve kamusal hizmetlerde kariyer yapmanın yine liyakat esasına göre yapılacağı belirlenmiş olduğunu hatırlattı. 
 
Ancak iktidarın kamunun yarattığı istihdam olanaklarını da tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasındaki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet olarak dağıtmayı hak olarak gördüğünü kaydeden Güneş, “Kamuya ilk işe girişler dahil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür” dedi. 
 
BAKAN YARDIMCISINA GÖNDERİLEN TORPİL MESAJI
 
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan istenilen ve kameralara yansıyan “mülakatta” torpil istemine gönderme yapan Özer, “Televizyonlara dahi yansıyan birçok bakanın, milletvekillerinin cep telefonlarına gelen, referans adı altında masumlaştırılan mesajlar sınav komisyonlarında hak eden binlerce kamu görevlisinin elenmesi anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı. 
 
Özer, mülakatın kaldırılması için birçok siyasi partilerle görüşmeler yaptıklarını muhalefet ve iktidarın seçim öncesi mülakatı kaldıracağı sözü vermek zorunda kaldığını belirtti.  Özer, iktidar partisinin verdiği sözün tam aksine yangından mal kaçırırcasına 2023 ve 2024’te hemen her bakanlıkta görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile mülakat sopası kullanmaya devam ettiğinin altını çizdi. Özer, özelliklerini, “emek hırsızlığı”, “eksik istihdam”, “baskı aracı”, “siyasal ayrımcılık”, “iş barışının bozulması”,  “genç kamu emekçilerinin önünde engel olma”,  “sendikal ayrımcılık, psikolojik baskı ve mobbing aracı”, “hak yeme” olarak nitelediği mülakatın kaldırılmasını istedi. 

ANKARA

BES Ankara Şubeleri, Ankara Adliyesi önünde “Mülakatlar kaldırılsın” başlıklı basın açıklamasını gerçekleştirdi. Açıklamada, “Adalet Bakanlığı’ndan bakanlıktan referansı olanlar kazandı, emekçiler kaybetti. Mülakat emek hırsızlığıdır kaldırılsın” pankartı açıldı. 
 
Açıklamayı yapan BES Ankara 2 No’lu Şube Sekreteri Veli Çelik, “Kendi etrafını kollama, parti yandaşlarından sermayedar yaratma anlayışıyla ülkeyi yöneten iktidar partisi toplumdaki adaletsizlik duygusunu derinleştirmeye devam ediyor” dedi. 
 
Çelik; BES olarak Adalet Bakanlığı’na seslenerek, kendi yardımcısından torpil talep edenlere dair şu soruları sordu: Yazılı sınavda kaç puan almışlar? Yazılı sınavı kazananlar arasında başarı sıralamaları nedir? Daha da önemlisi bakanlıkça yapılan mülakat sınavında kaçı başarısız bulunarak elenmiştir?”
 
MÊRDÎN 
 
BES Mêrdîn Şubesi, Karayolları Parkı’nda açıklama yaptı. “Mülakat emek hırsızlığıdır. Kaldırılsın” pankartı açan kitle, sloganlar eşliğinde eylemini sürdürdü. Açıklamayı BES Mêrdîn Şube yöneticisi Gülbin Tüfek Öner yaptı. Kamu çalışmalarında liyakatin esas alınması gerektiğini ifade eden Öner, “Hak edenin kamusal hizmette görev aldığı, liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği, dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği/edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi. 
 
Açıklama alkış ve sloganlarla sona erdi.